Pelayanan PKP

PKP 72

Pengurus Pelkat PKP (Persekutuan Kaum Perempuan) 2020-2022

Ketua                      : Ibu Juliana Galamb-Entoh
Wakil Ketua           : Ibu Deybie Cynthia Tjandra-Runtu
Sekretaris              : Ibu Inggrid Franciska Sahulata-Schipper
Bendahara             : Ibu Widati
Teologi & Imaji      : Ibu Theresia Setiawati
PPSDI & PPK         : Ibu Dwi Dyah Harimoekti Soedharsono
Gremasa & Pelkes : Ibu Maya Cecilia Marthina Lujoprawiro-Purukan